Nový úvěr Tutovka (4 999 Kč) 

 

 

Potřebujete si půjčit na opravu autadoplatek dovolené, vymalování bytu, nebo přišly jiné nečekané výdaje?

 

Získání nového úvěru Tutovka je tak snadné! není nutno dokládat účel, prostě půjčte si na cokoliv!
 

- úvěr je určen zaměstnancům se stálým příjmem ze zaměstnání (po zkušební době)
- důchodcům (výsluhová renta, starobní důchod, invalidní důchod)
- osobám pobírajícím mateřský/ rodičovský příspěvek

Charakteristika úvěru :
- výše úvěru: 4.999,- Kč
- poplatek: bez poplatku
- splatnost: 12 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (bezhotovostní převod)
- výplata úvěru: bezhotovostně na účet klienta
- zajištění: vlastní směnka vystavená klientem při podpisu Smlouvy o Úvěr 4.999

Podmínky pro schválení úvěru :
- podmínkou pro schválení zaměstnaneckého úvěru je pravidelný měsíční příjem
- věk žadatele o úvěr: min. 18 let / nad 70 let je vyžadován ručitel
- trvalý pobyt na území ČR

Nutné doklady k úvěru:
a) kopie občanského průkazu klienta/ ručitele
b) kopie řidičského průkazu nebo pasu klienta/ ručitele
c) čestné prohlášení o příjmu klienta/ ručitele
d) u důchodců kopie důchodového výměru nebo ústřižek aktuální složenky
e) případně další dokumenty dokladující ostatní příjmy (sociální dávky, výživné, apod.)