Podnikatelská půjčka

 

                                      Produkt od společ. Profi credit a.s. 

 

Komu je půjčka určena:

Půjčky jsou určeny firmám (fyzickým a právnickým osobám). Jsou řešením potřeby finančních a investičních prostředků pro podnikání v situacích, kdy např. není možné získat úvěr v potřebné výši v bance. Půjčky jsou určeny podnikatelům, kteří potřebujívětší částku a mohou poskytnout zajištění ve formě zástavy majetku. Podnikatelé nemusí mít historii. 
 

Charakteristika:

 • Podnikatel může mít dluh vůči státu (správa soc.zabezpečení, finanční úřad) a tento dluh bude v případě schválení půjčky jejím vyplacením uhrazen.
 • Splatnost již od 1 měsíce! Výhoda pro ty, kteří rychle "otáčejí" peníze, a často potřebují překlenovací rychlý úvěr.

 • výše půjčky: od 50 000 Kč výše (neplatí se žádný poplatek) 

  splatnost: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 měsíců (splatnost lze přizpůsobit požadavkům žadatele o půjčku) 

  splácení: standardně pravidelnými měsíčními splátkami, dle požadavku klienta lze způsob splácení individuálně upravit 

  výplata: neúčelově, bezhotovostně na účet klienta. 

  zajištění: zástava nemovité věci, případně věci movité (dozajištění - např. ručení 3. osoby) 

  další: neúčelovost, možnost revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků po doplacení půjčky)

Podmínky pro schválení  

 

individuální posouzení každé žádosti s ohledem na ekonomickou situaci žadatele a na kvalitu nabízené zástavy

Doklady nutné k sepsání žádosti:

Podnikatel fyzická osoba - podnikatel:

-     Kopie občanského průkazu žadatele o podnikatelskou půjčku+ partnera, případně spoludlužníka

-     Kopie výpisu s číslem účtu žadatele o peníze

-     Kopie oprávnění k podnikání

-     Kopie daňového přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední čtvrtletní ekonomické výkazy

-     Aktuální (ne starší než 3 měs.) potvrzení od správy sociálního zabezpečení  a finančního úřadu

-     Přílohy související s doložením majetku: aktuální výpis z katastru nemovitostí, geometrický plán, nabývací listiny(např. kupní smlouva, darovací smlouva), případně pojistná smlouva

Podnikatel právnická osoba:

-       Kopie občanských průkazů osob – žadatelů o podnikatelskou půjčku, které jsou oprávněné za společnost jednat + kopie OP společníků firmy

-       Kopie výpisu s číslem účtu

-       Výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 3 měs.)

-       Kopie daňového přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední čtvrtletní ekonomické výkazy

-       Aktuální (max. 3 měs. staré) potvrzení od správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu

Přílohy související s doložením majetku: aktuální výpis z katastru nemovitostí, geometrický plán, nabývací listiny (např. kupní smlouva, darovací smlouva), případně pojistná smlouva.

 

Výhody půjčky:

 • největší výhodou půjčky je snadný přístup podnikatelů k půjčce
 • sepsání a vyřízení žádosti o půjčku je bezplatné
 • každá žádost o půjčku je individuálně posouzena a výše půjčky závisí pouze na bonitě klienta - jeho ekonomické situaci a kvalitě nabízené zástavy. Zástavou v tomto případě může být nemovitý, případně movitý majetek (půjčku lze dozajistit např. ručením třetích osob, zástavou cenných papírů apod.) Půjčka je navíc vždy zajištěna směnkou klienta s avalem manžela/ky (pokud je žadatel ženatý/vdaná), pokud se jedná o právnickou osobu pak avalem vlastníků společnosti (u s.r.o. vždy, u ostatních společností individuálně)
 • k žádosti o poskytnutí podnikatelské půjčky není nutné dokládat podnikatelský záměr ani znalecký posudek na dokládaný majetek
 
 
2171455-pc-podnikatelska-pujcka-bonus-banner-480x300-v02.jpg