Nezabavitelná částka pro rok 2012

04.04.2012 12:08

 

Nezabavitelná částka pro rok 2012


Jaká pravidla platí pro výpočet exekuce ze mzdy v roce 2012 ? Kolik peněz vám zůstane, pokud na vás exekutor nařídí exekuci na mzdu? Jako skoro každý rok, i v roce 2012 se mění podmínky pro výpočet exekuce ze mzdy.
 
Pokud máte dluhy a exekutor vám nařídí exekuci na mzdu, musí vám zůstat alespoň minimální, takzvaná nezabavitelná částka. Jak se v roce 2012 změnil výpočet exekuce ze mzdy a kolik vám musí zůstat peněz, které vám exekutor nemůže zabavit?
 

Nezabavitelná částka na povinného dlužníka se stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy nově od 1.1.2012 částky 3410 Kč (jak ji nově stanovilo nařízení vlády č. 409/2011 Sb., přičemž dosud činila 3126 Kč), a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2012 nově (nařízením vlády č. 408/2011 Sb.) stanovena na 5352 Kč (dosud šlo o částku 4863 Kč), čili jako 2/3 z částky 8762 (dosud šlo o 2/3 z 7989 Kč). Nezabavitelná částka na povinného činí 5841,33 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 5326 Kč.)

 

Výpočet exekuce ze mzdy -Jednoduché příklady uplatnění nezabavitelných částek:
 

1) Proti zaměstnanci žijícímu s manželkou a jedním dítětem, který má čistý příjem 10.000 Kč, byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) pro dlužné výživné, a to ve prospěch druhého dítěte z předchozího manželství. Nezabavitelná částka, která nemůže být postižena, činí 5841,33 Kč na osobu povinného. Na dítě a manželku se započte dvakrát nezabavitelná částka 1460,33 Kč (na oprávněné dítě se nic započítávat nebude). Povinnému tedy nesmějí být sraženy 8761,99 Kč čili po zaokrouhlení 8762 Kč. (Pro porovnání uvádíme, že ve stejné situaci podle dosavadních parametrů pro rok 2011 nezabavitelná částka, která nemůže být postižena, činí 5326 Kč na osobu povinného, na dítě a manželku 2 x 1331,50 Kč; povinnému tedy nesmí být sraženo 7989 Kč.)

2) Pokud by se (v příkladu 1) uvedený zaměstnanec dosahující tam uvedené výše příjmu vedle manželky staral o 3 děti ve vlastní péči, srážky ze mzdy nelze provést, protože součet nezabavitelných částek, tedy základní nezabavitelná částka (po zaokrouhlení výsledku) 11.683 Kč (5841,33 Kč + 4 x 1460,33 Kč) přesáhne skutečný čistý výdělek (10.000 Kč). (Podle dosavadních parametrů pro rok 2011 činí součet nezabavitelných částek (5326 + 4 x 1331,50 Kč), tedy základní nezabavitelná částka 10.652 Kč.)