Insolvence - oddlužení - osobní bankrot

                   - dle inslovečního zákona

pomáháme lidem ve finanční tísni, kteří nezvládají plnit své finanční závazky vůči svým věřitelům včas a potřebují tak odbornou péči. Pro naše klienty poskytujeme veškeré služby týkající se soudního i mimosoudního oddlužení, zpracování analýz Vašich dluhů, zastupování při jednáních s věřiteli, navrhování schůdných splátkových kalendářů a ve spolupráci s advokátní kanceláří i právní zastoupení při případných soudních sporech s věřiteli u obecných či rozhodčích soudů.

 

Od příštího roku, pokud má jeden z manželu exekuci, budou moci exekutoři vymáhat pohledávku po druhém z manželů ( exekuce na plat, blokace účtu,..)

 

oddlužení fyzické osoby spočívá v  zákonné normě insolvenčního zákona, která řeší oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů dle§ 389 - § 418 jeho znění. Výše uvedený zákon umožňuje splacení Vašich dluhů po dobu 5-ti let formou pravidelných měsíčních splátek. Vaší povinností je uhradit minimálně 30% z celkové výše všech aktuálních dluhů. V případě, že se rozhodnete pro oddlužení, ušetříte až 70% z  Vašich dlužných částek.

 

 • Výhody oddlužení
 •    Klient stále nakládá se svým majetkem
 •    Klient hradí jen pohledávky přihlášené k oddlužení
 •    Snížení hranice nezbytné úhrady závazků až na 30% (i méně)
 •    Prominutí nesplacených částí závazků přihlášených v oddlužení
 •    Prominutí závazků nepřihlášených do oddlužení
 •    Závazky se od počátku oddlužení dále nenavyšují
 •    Zastavují se probíhající řízení o uplatnění závazků vůči klientovi
 •    Exekuci lze nařídit, nelze ji vykonat
 •    Přerušuje se běh lhůt

 


O oddlužení fyzické osoby může žádat každý, který:

 • je občan ČR starší 18 let a má více jak dva věřitele a je po splatnosti více jak 30 dnů s jakoukoli splátkou (možno i cizí státní příslušníci v rámci EU,kteří musí mít v ČR dlouhodobý přechodný nebo trvalý pobyt a dluhy vznikly vůči věřitelům v ČR.)
 • má čistý trestní rejstřík
 • má pravidelný měsíční příjem - mzda, důchod, renta,....atd.

oddlužení fyzické osoby nelze žádat v  případě, že Vaše dluhy pocházejí z  podnikatelské činnosti, nemáte doložitelný příjem(mzda,důchod,renta, ...atd.).

 

Fill out my online form.